Τμήματα Ενηλίκων με πλήρες θεματικό και ποιοτικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα ευρύτατο πεδίο ακαδημαϊκού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος.

Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ξεχωριστά παρέχεται πλήρης και πιστοποιημένος οδηγός εκμάθησης για τον εκπαιδευόμενο. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό, υποστηρίζεται πάντα με τη χρήση σύγχρονων μέσων τελευταίας τεχνολογίας.

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής:

  1. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
  2. Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  3. Λογιστικά Φύλλα (Excel)
  4. Βάσεις Δεδομένων (Access)
  5. Παρουσιάσεις (Powerpoint)
  6. Πληροφορίες κι Επικοινωνίες (Internet)