Εκπαίδευση ανά ηλικία και γνώσεις με σκοπό την απόκτηση πτυχίων αλλά και σημαντικών εφοδίων στο σύγχρονο κι ανταγωνιστικό κόσμο με τα ειδικά προγράμματα Juniors & Teens.

Προσαρμοσμένα σεμινάρια για νέους που θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον δεξιότητες κι εφόδια προκειμένου να σταδιοδρομήσουν και να καταξιωθούν στον επαγγελματικό τους χώρο.

Πληροφορική στο Δημοτικό

Οι μαθητές του Δημοτικού, χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα που βοηθούν στην εξάσκηση σε γνωστικά αντικείμενα όπως: ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, γραμματική αριθμητική. Ενδεικτικά μόνο αναφέρονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

Εξοικείωση με το περιβάλλον του υπολογιστή

 1. Το εσωτερικό του Υπολογιστή
 2. Τ α μέρη του Υπολογιστή
 3. Περιφερειακές Συσκευές του Η/Υ
 4. Το περιβάλλον των Windows
 5. Καλλιέργεια της οπτικής και ακουστικής αντίληψης με ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές
 6. Ασκήσεις Προφορικού Λόγου
 7. Ασκήσεις Ανάγνωσης
 8. Ασκήσεις μνήμης και παρατηρητικότητας
 9. Αριθμητικές πράξεις
 10. Χαρούμενες Ώρες με Ελεύθερη Δημιουργία

Η Πληροφορική στο Γυμνάσιο

Με τη βοήθεια του προγράμματος Equal Skills οι μαθητές εστιάζουν τη γνώση τους πάνω σε γενικά αντικείμενα μάθησης όπως:

 1. Κατανόηση των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός Η/Υ
 2. Λειτουργικά Συστήματα
 3. Συνήθεις βλάβες του υπολογιστή μας και αντιμετώπιση τους
 4. Εισαγωγή στη λογική των σύγχρονων παραθυρικών προγραμμάτων
 5. Διαδίκτυο
 6. Διαχείριση Αρχείων
 7. Περιφεριακά
 8. Τρόποι Προστασίας του Υπολογιστή κ.α.

Η Πληροφορική στο Λύκειο

Κύριος στόχος των μαθημάτων είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης.

Οι μαθητές λυκείου μπορούν να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια μεμονωμένων ενοτήτων λογισμικού ή να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών πιστοποίησης της ECDL .