Το 2005 βραβευτήκαμε από την ECDL Ελλάς για την κοινωνική συνεισφορά μας στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην κοινωνία της Πληροφορίας, λαμβάνοντας το ένα και μοναδικό βραβείο ανάμεσα στα 1.030 εξεταστικά κέντρα συμμετέχοντες, όλης της επικράτειας!!!

School Computer

Το Κέντρο Ελευθέρων σπουδών SCHOOL COMPUTER παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιεί γνώσεις Πληροφορικής και δεξιότητες, ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής συμβάλλουμε ανταγωνιστικά εξασφαλίζοντας την πιστοποιημένη εκπαιδευτική κατάρτιση για παιδιά, ενήλικες και επιχειρήσεις.

Προνόμιο μας, η δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικής σχεδίασης, που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της εποχής μας και οδηγούν στην εξέλιξη και επαγγελματική αποκατάσταση.

Τεχνογνωσία

Πλήρες θεματικό και ποιοτικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα ευρύτατο πεδίο ακαδημαϊκού κι επαγγελματικού ενδιαφέροντος.

Εκπαιδευτικό υλικό

Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ξεχωριστά, παρέχεται πλήρης και πιστοποιημένος οδηγός εκμάθησης για τον εκπαιδευόμενο. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό, υποστηρίζεται με τη χρήση σύγχρονων μέσων τελευταίας τεχνολογίας.

E-LEARNING

Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων όπου η όπου η παραγωγή, διανομή, χρήση, ενσωμάτωση και διαχείριση πληροφοριών αποτελεί σημαντική οικονομική, πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα η ανάγκη για εξειδίκευση και δια βίου εκπαίδευση στην Πληροφορική προβάλλει επιτακτική σε κάθε πολίτη και κάθε σύγχρονο επαγγελματία.

Η SCHOOL COMPUTER παρέχει σήμερα τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στην Πληροφορική σε όλη την Ελληνική επικράτεια μέσω e-learning και με προγράμματα σπουδών για τις ανάγκες κάθε ηλικίας, ευρύτατη κάλυψη ακαδημαϊκών αντικειμένων με πλήθος αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων.

Η εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα είναι μερικά μόνο από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της SCHOOL COMPUTER. Τα έμπειρα στελέχη μας διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κι εγγυώνται τη διαρκή εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών ώστε να παραμένουν στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Χρειάζεστε πιστοποιημένη γνώση; | Εφόδια καριέρας; | Καθοδήγηση; | Η διψάτε απλά για μάθηση;