Το EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο πιστοποιεί γνώσεις Πληροφορικής και δεξιότητες στη χρήση Υπολογιστών.

ECDL Start

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το ECDL πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του γνωρίζει τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και μπορεί να χρησιμοποιεί έναν Υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές του.

Αποτελείται από τις παρακάτω 7 τεχνολογικές θεματικές ενότητες που καλύπτουν τις σημαντικότερες εφαρμογές των Υπολογιστών:

 1. Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής (Θεωρία)
 2. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
 3. Επεξεργασία Κειμένου (Word)
 4. Λογιστικά Φύλλα (Excel)
 5. Βάσεις Δεδομένων (Access)
 6. Παρουσιάσεις (Powerpoint)
 7. Διαχείριση Πληροφοριών κι Επικοινωνίες (I. Explorer, Outlook )

Για να αποκτήσει κάποιος το ECDL πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία και τα 7 τεστ που αντιστοιχούν στις 7 ενότητες.

ECDL Advanced

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

To ECDL Advanced είναι πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Υπολογιστών σε προχωρημένο επίπεδο το οποίο αποτελείται σήμερα από τις ενότητες :

 1. Επεξεργασία Κειμένου (Word Expert)
 2.  Λογιστικά Φύλλα (Excel Expert)
 3. Βάσεις Δεδομένων (Access Expert)
 4. Παρουσιάσεις (Powerpoint Expert)

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δώσει εξετάσεις την κάθε ενότητα μεμονωμένα. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ECDL Advanced επεκτείνεται πέραν και επιπλέον των γνωστικών περιοχών και των γνώσεων του ΕCDL σε βασικό επίπεδο.