Τεχνικά Σεμινάρια Microsoft – Παιδικά Προγράμματα Εκμάθησης Η/Υ – Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Τμήματα Web Starter – Τμήματα AutoCAD – Τμήματα Photoshop κ.α

Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε εργαζόμενους επιχειρήσεων και οργανισμών, που η φύση της εργασίας τους απαιτεί ολοκληρωμένη γνώση εφαρμογών στην πληροφορική.

Επιμόρφωση Καθηγητών – Πτυχιούχων

Ατομικά σεμινάρια που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από το Ελληνικό Κράτος.

Επαγγελματίες και ιδιώτες

Προχωρημένου επιπέδου ατομικά σεμινάρια για πλήρη εξειδίκευση.